Groep 1-2

Ook dit jaar organiseert Brach.nl – Kindervakantie Werk Maasbracht voor kinderen vanaf groep 1 van de basisschool weer een te gekke zomerweek. Deze week vindt plaats in de laatste week van de schoolvakantie. Opgeven kan vanaf nu!

GROEP 1-2: Kleine wijziging in het programma
Aangezien het moeilijk is om de grote getalen kinderen binnen de huidige structuur van KVW te plaatsen, hebben we ervoor gekozen om het weekprogramma minimaal aan te passen. In de praktijk betekent dit het volgende:

Maandag spellen in en rondom de Spil van 9.00 – 16.00 uur.
Op dinsdag is er een ochtend programma (9.00 – 12.00 uur)
Dinsdagavond de gezinsactiviteit vanaf 19.00 uur vertrekken bij de Spil. Woensdag een rustig uitstapje met de bus van 9.00 – 16.00 uur. Donderdag naar de speeltuin samen met groep 3-4 van 9.00 – 16.00 uur.  Vrijdag afsluiting samen met groep 3-4 en 5-6 van 9.00 – 13.30 uur.

We zouden het leuk vinden als alle kinderen, na een halve dag KVW, naar onze gezinsactiviteit komen met de papa’s, mama’s, broertjes, zusjes etc.

Daar de dinsdagavondactiviteit toch wel wat energie kost, houden we hier woensdag rekening mee in het programma.
Rust verzekerd tijdens dit uitstapje!

Groepjes worden dit jaar ingedeeld op basis van de school en groep waar uw zoon en/of dochter zit. Deze groepjes zijn bedoeld voor het verzamelen tijdens onze activiteiten.