Groep 3-4

Ook dit jaar organiseert Brach.nl – Kindervakantie Werk Maasbracht voor kinderen vanaf groep 1 van de basisschool weer een te gekke zomerweek. Deze week vindt plaats in de laatste week van de schoolvakantie.

GROEP 3-4: Kleine wijziging in het programma:
Voor groep 3-4 zal een kleine wijziging zijn op de dinsdag. Dit betekent dat het weekprogramma er als volgt uit ziet:

Maandag spellen in de Spil en door Maasbracht van 9.00 – 16.00 uur.
Dinsdag zwemmen of alternatief programma. Is uw kind nog niet zwemvaardig (geen zwemdiploma), dan wordt er deelgenomen aan het alternatieve programma.
Woensdag uitstapje naar het bos van 9.00 – 16.00 uur.
Donderdag naar de speeltuin van 9.00 – 16.00 uur.
Vrijdag afsluiting samen met groep 1-2 en 5-6 van 9.00 – 13.30 uur.

Groepjes worden dit jaar ingedeeld op basis van de school en groep waar uw zoon en/of dochter zit. Deze groepjes zijn bedoeld voor het verzamelen tijdens onze activiteiten.